Misintentie

Wilt u een mis laten opdragen?

Men kan steed een mis bestellen op de pastorie of in de Kerk.
U kan gebruik maken door deze invulstrook af te drukken.
Schrijf uw intentie op het Briefje in deze omslag en voeg hierbij
€ 15
Sluit de omslag en geef hem af op de pastorie of in de kerk.

 

( In drukletters invullen a.u.b.)

 

Ik (naam en voornaam)…………………………………………….. tel:…………………

 

wil graag een mis laten opdragen in de St.Lambertuskerk Neerharen.


Intentie:………………………………………………………………………………..
          
…………………………………………………………………………………………

Dag en datum/ op ………………………………